Bảng Lương

Trung Tâm Gia Sư Đại học Sư Phạm đưa ra lương dạy 1 tháng của gia sư để quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo  (Giáo viên dạy 90 phút ; Sinh viên dạy 120 phút)

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 1.200.000 2.000.000
Lớp: 4,5,6,7 1.500.000 2.400.000
Lớp: 8,9 1.700.000 2.700.000
Lớp: 10,11,12 1.800.000 3.000.000
Lớp: LTDH 2.000.000 3.600.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 2.000.000 3.600.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 1.600.000 2.700.000
Lớp: 4,5, 6, 7 2.000.000 3.200.000
Lớp: 8,9 2.300.000 3.600.000
Lớp: 10,11,12 2.400.000 4.000.000
Lớp: LTDH 2.700.000 4.800.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 2.700.000 4.800.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 2.000.000 3.400.000
Lớp: 4,5,6,7 2.500.000 4.000.000
Lớp: 8,9 2.900.000 4.500.000
Lớp: 10,11,12 3.000.000 5.000.000
Lớp: LTDH 3.400.000 6.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 3.400.000 6.000.000

Tiếng Việt cho người nước ngoài: 25$/1h

Nếu gia sư là giáo viên có thâm niên cao, thạc sỹ và dạy kèm thật hiệu quả thì mức học phí được tính theo tiết (45 phút).

Cấp 1: 120.000 tiết(45 phút) 
Cấp 2: 150.000 tiết(45 phút) 
Cấp 3: 180.000 tiết(45 phút) 

Ở trên là áp dụng học phí đối với 1 học viên, nếu phụ huynh có nhu cầu dạy theo nhóm sẽ tính khác.

trung tâm dạy kèm uy tín chất lượng

  Trung tâm gia sư Đại Học Sư Phạm

Quý Phụ Huynh Có Nhu Cầu Tìm Gia Sư Liên Hệ Theo Địa Chỉ Sau:

TRUNG TÂM GIA SƯ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Địa Chỉ : 165 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

Hotline : 0963.255.651

Website : giasuuytinhcm.com

Email : trinhgiasuuytin@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Hệ Ngay