Monthly Archive: Tháng Chín 2019

dạy kèm lý

Dày kèm tài năng

Toán hình lớp 9 Ở phần trước trung tâm gia sư Uy Tín và gia sư dạy kèm tài năng đã giới thiệu đến các em bài Đường kính và dây của đường tròn...

dạy kèm lớp 12

Gia sư tài năng TpHCM

Toán hình 9 Sự xác định đường tròn tính chất đối xứng của đường tròn đã được trung tâm gia sư Uy Tín giới thiệu đến các em bài trước thì hôm nay trung...

gia sư dạy toán

Gia sư môn toán lớp 12

Toán Hình 9 Sau khi kết thúc bài hệ thức lượng trong tam giác vuông thì hôm nay trung tâm gia sư Uy Tín và gia sư môn toán lớp 12 sẽ tiếp tục...

dạy kèm toán 11

Gia sư môn toán lớp 11

Toán 11 Sau khi chúng ta kết thúc bài một số hệ thức về cảnh và đường cao trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn thì hôm nay chúng...

gia sư giỏi

Gia sư môn toán lớp 10

Toán 9 Trung tâm gia sư Uy Tín và gia sư môn toán lớp 10 để giới thiệu đến các em một số hệ thức về cảnh và đường cao trong tam giác của...

gia sư toán hinh lớp 9

Gia sư môn toán lớp 9

Toán 9 Sau khi kết thúc chương 4 với những bài toán và những giải phương trình khác nhau, cũng như là các hệ thức và các bài toán về đường thẳng và parabol....

Gia sư môn toán lớp 8

Gia sư môn toán lớp 8

Toán 9 Bài trước trung tâm gia sư Uy Tín và gia sư môn toán lớp 8 đã giới thiệu đến các em về cách giải bài toán bằng cách lập phương trình và...

gia sư dạy kèm

Gia sư môn toán lớp 7

Toán lớp 9 Hai bài phương trình quy về phương trình bậc hai và sự tương giao giữa đường thẳng đã kết thúc, các em cũng đã học được rất nhiều kiến thức bổ...

gia sư giỏi

Gia sư môn toán lớp 6

Toán 9 Bài trước trung tâm gia sư Uy Tín và gia sư môn toán lớp 6 đã giới thiệu với các em về phương trình quy về phương trình bậc hai và một...

Gia sư uy tín hcm

Gia sư môn toán lớp 5

Toán 9 Phương trình bậc hai vẫn có rất nhiều bài toán khó khăn mà chúng ta cần phải giải quyết ở vì thế trung tâm gia sư Uy Tín và gia sư môn...

Liên Hệ Ngay